1. montaż płyty OSB

Zalecam przymocować płytę OSB do ściany za pomocą co najmniej 6 wkrętów. Pomiędzy płytą OSB a ścianą należy pozostawić szczelinę (tutaj 12 mm). Szczelinę można uzyskać poprzez przyklejenie wyciętej płyty OSB o wymiarach 10×10 cm. Szczelina jest zalecana, aby śruby mocujące szynę mogły być swobodnie wkręcane przez płytę.

2. przygotowanie szyny TH 35

Na końcu każdej szyny TH35 znajduje się zadzior, który należy usunąć przed przykręceniem szyny do płyty OSB lub innego podłoża.

Aby zapewnić płynne przesuwanie elementów, należy wyprostować koniec szyny.

3. Montaż szyny TH 35

W zależności od wielkości narzędzi, odległość pomiędzy szynami powinien wynosić 30 – 40 cm.

W zależności od ciężaru narzędzi, odległość pomiędzy śrubami mocującymi szyny powinna wynosić 10 – 20 cm.

4. 2 różne systemy zawieszenia uchwytów narzędziowych

Mocowanie uchwytu na narzędzia poprzez wsunięcie z boku

Mocowanie uchwytu na narzędzia poprzez wsunięcie od przodu

5. Możliwość powieszenia pojemników magazynowych

FILM MONTAŻOWY

powrót