szacowane koszty scianki warsztatowej 2500 x 1250:

  • Płyta OSB 18mm + elementy montażowe (alternatywnie można użyć desek)        250 zł
  • Szyna montażowa DIN TH35, 6-8 sztuk                                                                             40 zł
  • podstawowy zestaw modeli do wydruku, około 10 sztuk                                             180 zł
  • koszty wydruku (zalecany materiał PLA)                                                                            150 zł
powrót